hipcloud

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ (โทนี่ หยาง) รับรางวัล บุคคล องค์กรตัวอย่างดีเด่นแห่งปี CEO ASEAN Thailand 4.0 Awards

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ (โทนี่ หยาง) ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล บุคคล องค์กรตัวอย่างดีเด่นแห่งปี CEO ASEAN Thailand 4.0 Awards ในโครงการทำความดี รวมพลังแผ่นดิน ไทยเข้มแข็ง ร่วมเป็นพลังแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ (ประเทศไทย) ร่วมกับสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพ เพื่อประเทศชาติ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยตัวแทนรับมอบรางวัลจาก พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน ประธานในพิธี

Add comment

ตะกร้าสินค้า