hipcloud

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ร้อยเอก ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, พล.อ.ต. กิตติทัศน์ ภาเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, Mr. Nelson Lee – The president of Security Systems Association of Singapore, คุณดาวิน หยาง นายกสมาคมการค้าอาเซียน-จีน และคุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัทเอชไอพี โกลบอลจำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย โดยมี Professor. Yang Jincai, Chairman of Shenzhen UAV Industry Association ให้เกียรติต้อนรับคณะเข้าร่วมงาน The 2nd Drone World Congress 2018 ภายใต้แนวคิด The Power to Change the World ซึ่งจัดขึ้นที่ Shenzhen Convention & Exhibition Center สาธารณรัฐประชาชนจีน

Add comment

ตะกร้าสินค้า