hipcloud

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 การประชุมสุดยอดความร่วมมือของ NB-IoT และ Ecosystem ในประเทศไทยเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างขึ้นและเพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

Thailand NB-IoT Ecosystem Summit pacing to construct a more Opened Platformand to develop a common business industrial ecosystem today.

การประชุมสุดยอดความร่วมมือของ NB-IoT และ Ecosystem ในประเทศไทยเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างขึ้นและเพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

The “Thailand NB-IoT Ecosystem Summit” was held on April 28, 2018 in Bangkok. The summit primarily focused on the global NB-IoT industry development trend sharing, Thailand’s NB-IoT industry ecosystem, vertical industry demand, and other topics which might stimulate the needs from the Thailand industries.  Introduction of IOT device partners, recruiting local agents and system integrators to promote possible application for the local NB- IoT capability enablement to enterprises which also helped the rapid development and prosperity of NB-IoT industry in Thailand.

“การประชุมสุดยอดความร่วมมือของไทย NB-IoT” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่กรุงเทพฯ การประชุมสุดยอดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และมุ่งเน้นไปที่ส่วนแบ่งการพัฒนาแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมทั่วโลกของ NB-IoT ระบบ Ecosystem อุตสาหกรรมของ NB-IoT ของไทย ความต้องการของอุตสาหกรรมตามแนวตั้งและหัวข้ออื่น ๆ ที่อาจกระตุ้นความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศไทย การแนะนำคู่ค้าอุปกรณ์ IOT การสรรหาตัวแทนในประเทศไทยและผู้ติดตั้งระบบเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความสามารถ NB-IoT ในประเทศไทยแก่องค์กรต่างๆที่ช่วยในการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรม NB-IoT ในประเทศไทย

The summit was hosted by TSA (Thai Security Association), presided by Mr. Korn Dabbaransi ( former Deputy Prime Minister of Thailand, former Minister of Science and Technology, President of Thai-Chinese Friendship Association ). Dr. Pansak Siriruchatapong ( Vice Minister of Digital Economy ), Dr. Passakon Prathombutr ( Vice President of Digital Economy Promotion Organization ) participated and delivered their honorable speeches in the summit.

การประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นเจ้าภาพโดย สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) โดยมีนายกร ทัพพะรังสี (อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานสมาคมมิตรภาพไทย – จีน) เป็นประธาน โดยมีดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน DEPA (กลุ่มงานโครงการพิเศษและ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม)ให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้

(Chatpawee Trichachawanwong)

About 400 attendees and representatives were coming from Huawei, Quectel (Module Manufacturer), Fuzhou Internet of Things Lab, Mobike, Vcom, HotThink, Tactus, NB-IoT partners,

(ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์)

มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คนและผู้แทนจาก Huawei, Quectel (ผู้ผลิตโมดูล), Fuzhou Internet of Things Lab, Mobike, Vcom, HotThink, Tactus, พันธมิตร NB-IoT รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานราชการ เช่น เชียงใหม่ สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี ขอนแก่นและเบตง เป็นต้น ผู้แทนสถาบันวิทยาศาสตร์ เช่น

as well as the Representatives from Thai Ministry of Defense, Thai Police Department, Bangkok Police Department, Government agencies such as Chiangmai, Samut Prakarn, Surat Thani, Khon Kaen, and Betong. Key representatives of scientific institutions, such as the Thai Academy of Sciences, Thailand’s CAT Telecom, Asian Institute of Technology, and the Bangkok Innovation Center of the Chinese Academy of Sciences; Thailands Internet of Things Association, the China IoT Industry Application Alliance, Asia Pacific Security Association, Thai Apartment Developers Association, ASEAN Logistics Association, Thailand Tourism Association, Thai Hotel Association, and other industry associations, manufacturers, and integrators also attended this important event.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย CAT Telecom สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและศูนย์นวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรจีน the Bangkok Innovation Center of the Chinese Academy of Sciences; Thailand Internet of Things Association, the China IoT Industry Application Alliance, Asia Pacific Security Association, Thai Apartment Developers Association, สมาคมนักพัฒนาอพาร์ทเมนต์ สมาคมผู้ค้าอพาร์ทเมนต์แห่งประเทศไทย สมาคมการขนส่งแห่งประเทศไทย สมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตและผู้ติดตั้งอื่น ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญนี้ด้วยเช่นกัน

Mr. Korn Dabbaransi (Former Deputy Prime Minister of Thailand) gave a welcome speech and gave full affirmation and profound expectations for the development of NB-IoT technology for Thailand.

นายกร ทัพพะรังสี (อดีตรองนายกรัฐมนตรี) กล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับและให้การยืนยันอย่างเต็มที่และความคาดหวังที่ลึกซึ้งต่อการพัฒนาเทคโนโลยี NB-IoT สำหรับประเทศไทย

Dr. Passakon Prathombutr(Vice president of digital economic promotion agency pointed out: “The NB-IoT as a 3GPP international standard communication technology will be widely deployed and applied in Thailand very shortly. I am very pleased to hold this NB-IoT Ecosystem Summit today, inviting industrial experts, equipment manufacturers, terminal partners and different vertical industrial owners joined hands in exploring IoT solutions and to enable Thailand’s smart city and smart life possible. DE(Digital Society and Economics Department) emphasized the importance of NB-IoT’s industrial development, NB-IoT will play an important role in Thailand’s digital transformation process and to leverage THAILAND 4.0 development.

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน DEPA กล่าวว่า “NB-IoT เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารมาตรฐานระดับสากลของ 3GPP จะถูกใช้งานและนำไปใช้ในประเทศไทยได้เร็ว ๆ นี้”  ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดประชุมสุดยอดระบบความร่วมมือ NB-IoT ครั้งนี้ซึ่งได้เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมผู้ผลิตอุปกรณ์ คู่ค้าปลายทางและเจ้าของอุตสาหกรรมแนวตั้งที่แตกต่างกันเข้าร่วมในการสำรวจโซลูชัน IoT และเพื่อให้เมืองอัจฉริยะและชีวิตที่สมาร์ทเป็นไปได้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของ NB-IoT NB-IoT จะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการปฏิรูประบบดิจิตอลของไทยและเพื่อยกระดับการพัฒนา THAILAND 4.0

Dr. Pansak Siriruchatapong (Deputy Minister of Digital Society and Economics Department) stated: “The era of IoT has already come, and will not only simply change our peoples lives, but also bring a profound innovation and transformation to all of our daily life. The wide application of NB-IoT technology will greatly accelerate the foundation and construction of smart cities in Thailand”

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ยุคของ IoT ได้มาแล้วและจะไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งต่อชีวิตประจำวันของเรา การใช้เทคโนโลยี NB-IoT อย่างกว้างขวางจะช่วยเร่งสร้างรากฐานและการสร้างเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย ”

Mr.Phatcharadhan Phonakkarawat (Huawei technical expert) introduced the status quo of the development of NB-IoT global industrial chain, and pointed out that NB-IoT is the key for operators to enter into the smart cities market, and share Huawei’s GLocal ecological strategic deployment and development goals of cooperation, opening and win-win. During the summit, Huawei also exhibited a variety of NB-IoT commercial terminals suitable for Thai applications , and provided a remote experience for commercial deployment of NB-IoT services, attracted to many participants’ great interest, consultants and experiencers in an endless stream.

นายพชรธรรม์ พลอัครวัตน์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขายโซลูชั่นเครือข่ายไร้สายประเทศไทย (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค Huawei) เปิดตัวสถานะของการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลกของ NB-IoT และชี้ให้เห็นว่า NB-IoT เป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดในเมืองอัจฉริยะและแบ่งปันการปรับใช้กลยุทธ์ GLocal ของหัวเว่ยและเป้าหมายในการพัฒนา ความร่วมมือ เพื่อความสำเร็จร่วมกัน  ในระหว่างการประชุมสุดยอดหัวเว่ยยังได้มีจุดเชื่อมต่อเชิงพาณิชย์ NB-IoT ที่หลากหลายเหมาะสำหรับการใช้งานในประเทศไทยและให้ประสบการณ์การติดตั้งในที่ภูมิภาคเพื่อบริการ NB-IoT ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้รับความสนใจที่อย่างยิ่งจากผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ให้คำปรึกษาและผู้มีประสบการณ์

Mr. Tony Yang (President of the Thai Security Association) believed that this summit could deliver through deep technical exchanges and exhibition of excellent  products, establish a better Thailand NB-IoT Ecosystem, and helping enterprises to develop NB-IoT terminal products.  By doing this, it could meet the needs of the industry quickly, and promote the overall improvement and upgrading the industry supply chain of the NB-IoT with technology and products as the great guidance. As a host of this summit, Mr Yang was very pleased and honored to see this conference happened with great result.

คุณโทนี่ หยาง (นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย) เชื่อมั่นว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะส่งผ่านการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคและการจัดแสดงนิทรรศการของผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม สร้างระบบ NB-IoT ของไทย ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ NB-IoT ยิ่งขึ้น  ด้วยการทำเช่นนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วและส่งเสริมการปรับปรุงโดยรวมและการยกระดับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมของ NB-IoT ด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางที่ดี ในฐานะเจ้าภาพในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ นายโทนี่ หยาง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นและได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก

In the summit, the Thai Security Association united with the Innovation Center of the Chinese Academy of Sciences in Bangkok and the China IoT Alliance Organization signed NB-IOT strategic cooperation agreement with Betong city.

ในการประชุมครั้งนี้ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ Innovation Center of the Chinese Academy of Sciences in Bangkok และ the China IoT Alliance Organization ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ NB-IOT กับเทศบาลเมืองเบตง

With the government and industry’s attention and promotion, IoT applications based on NB-IoT expected will be widely deployed and applied in Thailand in the nearest future. Let us keep paying attention to the development of rapid Thailand’s NB-IoT industry

ด้วยความสนใจและการส่งเสริมของภาครัฐ อุตสาหกรรมและการใช้งาน IoT ที่อิงกับ NB-IoT คาดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม NB-IoT ของไทยพัฒนาก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว

Add comment

ตะกร้าสินค้า