hipcloud
hip มอบหน้ากากอนามัยให้แก่กระทรวงแรงงาน

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป ร่วมกับบริษัท เอชไอพี ดิจิตอล จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชไอพี คลาวด์ จำกัดได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่กระทรวงแรงงาน จำนวน 500,000 ชุด

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป ร่วมกับบริษัท เอชไอพี ดิจิตอล จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชไอพี คลาวด์ จำกัด
ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่กระทรวงแรงงาน จำนวน 500,000 ชุด ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงานและศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับมอบโดยคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน้ากากอนามัยที่มอบให้ในครั้งนี้จะเป็นส่วนในการช่วยเหลือสังคมทั้งในด้านผู้ขาดแคลนและแรงงานตามที่กระทรวงแรงงานจัดสรรค์ เพื่อเป็นส่วนช่วยผลักดันเศษฐกิจไทยได้อีกทางหนึ่ง 

hip มอบหน้ากากอนามัยให้แก่กระทรวงแรงงาน

Add comment

ตะกร้าสินค้า