hipcloud

เมื่อวันที่ 18 พฤกษาคม 261 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทภายในเครือแสนสิริ ที่มาเยี่ยมชมบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทภายในเครือแสนสิริ ที่มาเยี่ยมชมบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และมีความสนใจในสินค้าระบบความปลอดภัย HIP โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภินันท์ อู่ทอง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย นำทีมงานมาเยื่ยมชมและดูงานระบบของ HIP งานนี้ท่านประธานกรรมการ คุณโทนี่ หยาง ออกมาต้อนรับพร้อมแนะนำสินค้าที่เหมาะกับโครงการหมู่บ้านและอาคารที่พักอาศัยด้วยตนเอง

Add comment

ตะกร้าสินค้า